Loại tư cách lưu trú

Có 4 tư cách lưu trú để người Việt Nam làm việc tại một khách sạn ở Nhật Bản.

     1.Sinh Viên Thực Tập

Đây là 1 khóa học được nhà trường liên kết với các khách sạn ở Nhật Bản.Sau khi các bạn đã có chứng chỉ tiếng nhật N3, sinh viên sẽ được nhận tư cách lưu trú từ 3 tháng đến 1 năm.Mục đích của khóa học là để trau dồi kỹ năng nghiệp vụ ngành du lịch khách sạn cho các bạn sinh viên.

     2.Nghiệp Vụ Quốc Tế

Là nhân viên phiên dịch cho 1 khách sạn có nhiều khách là người Việt Nam,hoặc là 1 người quản lý của các bạn sinh viên thực tập hay thực tập sinh làm trong khách sạn đó.cả 2 công việc đề cần chứng chỉ tiếng nhật N2 trở lên.

    3.Kỹ Năng Cụ Thể (Kỹ Năng Đặc Định)

Để giải quyết vấn đề thiếu hụt lao động ngày càng trầm trọng, tháng 6/2018, Chính phủ Nhật đã chính thức thông qua luật mới cho phép các doanh nghiệp Nhật Bản tiếp nhận lao động nước ngoài theo dạng visa mới có tên gọi là visa kỹ năng đặc định (特定機能),và bắt đầu thực thi vào tháng 4 năm 2019.Hiện nay giữa 2 nước Việt Nam và Nhật Bản đang thỏa thuận và sắp tới đây sẽ được ký kết.Để được làm việc với tư cách kỹ năng đặc định (特定機能) cần phải vượt qua 2 kỳ JLPT và chuyên môn ngành.với mức lương bằng với người nhật khoảng 18 man yên tương đương với 36 triệu đồng.

    4. Thực Tập Sinh

Bắt đầu từ tháng 6,7 năm 2019,công ty chúng tôi liên kết với các công ty có nhu cầu cần sử dụng người lao động Việt Nam tại Nhật Bản,không giống như kỹ năng đặc định (特定機能) phải vượt qua kỳ thi chuyên môn ngành.thực tập sinh sẽ được phỏng vấn trực tiếp,sau khi đỗ phỏng vấn thực tập sinh sẽ được đào tạo tiếng Nhật và phải nỗ lực đạt được mức tiếng Nhật tương đương với N4.Với mức lương đạt đến 14 đến 16 man yên chưa tính làm thêm (28-32 triệu đồng) trừ chi phí thế còn khoảng 20-25 triệu đồng.