tài liệu ôn thi thi kỹ năng đặc định (特定機能)

ngành quán ăn

.Dưới đây là tài liệu ôn thi thi kỹ năng đặc định (特定機能) do ngành quán ăn Nhật Bản cung cấp.

https://www.jfnet.or.jp/contents/gaikokujinzai/

 

ngành lưu trú

.hiện tại ngành lưu trú vẫn chưa có tài liệu ôn thi do ngành lưu trú cung cấp,vì vậy chúng tôi đã thành lập 1 nhóm để cung cấp tài liệu ôn thi và giúp đỡ,giải đáp những thắc mắc,khó khăn cũng như giới thiệu các công ty Nhật Bản cho mọi người.

https://www.facebook.com/groups/visakynangdacbiet/