lịch thi ký năng đặc định

.Tại Nhật Bản ngày 19 tháng 4 năm 2019 (thứ 7) đã tổ chức đợt thi chuyên môn ngành lưu trú (khách sạn).

.Vào ngày 25 tháng 4 năm 2019 (thứ 5) tại Nhật Bản sẽ tổ chức kỳ thi chuyên môn ngày quán ăn

.Hiện tại giữa Việt Nam và Nhật bản vẫn chưa thực hiện ký kết chính thức.sắp tới đây dự kiến vào tháng 6 năm 2019 sẽ tổ chức kỳ thi chuyên ngành quán ăn tại Việt Nam.

.Dưới đây là bảng dự kiến sẽ tổ chức thi các chuyên ngành kỹ năng đặc định (特定機能).